پاورسانروف

پاورسانروف آپشن بسیار کاربردی برای خودروهایی است که دارای سانروف هستند.

یکی از دغدغه های استفاده کنندگان از خودروهای دارای سانروف (سقف شیشه ای باز شو) ، باز ماندن آن پس از ترک خودروست.

با توجه به در معرض دید نبودن سانروف امکان باز ماندن بسیار بوده و باعث ایجاد خسارت می گردد.

عملکرد پاورسانروف

 

پس از قفل نمودن خودرو

  • در صورتیکه در مدت زمان باز بودن سوییچ، کلید سان روف زده شده باشد
  • سیستم مذکور مبادرت به بستن اتوماتیک سان روف طی چند مرحله می نماید.

نمایش یک نتیجه