دوربین 360 درجه

دوربین 360 درجه خودرو از 4 عدد دوربین تشکیل شده است.

موقعیت قرارگیری این دوربینها:

  • زیر آیینه های کناری
  • روی سپر عقب
  • روی سپر جلو خودرو

با این شرایط قابلیت دید 360 درجه بر روی مانیتور را به راننده می‌دهد.

یک واحد پردازش مرکزی نیز در این نوع سیستمها وجود دارد.

وظیفه این واحد پردازشگر مرکزی:

  • دریافت فیلم های تهیه شده توسط دوربین ها
  • پردازش آن ها
  • و نمایش موقعیت های مختلف خودرو از هر جهت در مانیتور می‌باشد.

بوسیله دوربین ها وسنسورهای موجود در این سیستم ، یک نرم افزار خاص اطلاعات بدست آمده از این حسگرها را پردازش می‌کند.

اطلاعات دریافت شده از دوربین ها یک نمای کامل و 360 درجه از فضای اطراف خودرو را برای راننده به نمایش می‌گذارد .

با استفاده از این قابلیت، راننده توانایی بیشتری در کنترل خودرو بخصوص در فضاهای تنگ خواهد داشت.

مزایا

  • این دوربین ها دید خیلی خوبی دارد و دید کاملی از تمام ابعاد خودرو به راننده می دهد.
  • این دوربین جهت پارک در پارکینگ های شلوغ و تردد از کوچه های باریک بی نظیر است.
  • همچنین تا حد زیادی از بروز تصادف یا برخورد با موانع جلوگیری می کند.
  • دوربین 360 درجه خودرو قادر است که علاوه بر ثبت و ضبط رویدادها آن ها را به شکلی کاملا زنده به صاحب خودرو ابلاغ نماید.

نمایش یک نتیجه